Zmiana godziny Walnego Zebrania

13 lutego 2013

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Klubu Wysokogórskiego w Bydgoszczy informuje, że zmianie uległa godzina rozpoczęcia Walnego Zebrania Członków Klubu.

Spotykamy się zatem w Boulderowni A5 w dniu 18 lutego 2013 r. (poniedziałek) o godz. 19.30 (I termin) lub 20.00 (II termin).

Dziękujemy jednocześnie Właścicielowi Boulderowni A5, koledze Marcinowi Czachowskiemu, za udostępnienie lokalu i umożliwienie zorganizowania spotkania.

Z taternickim pozdrowieniem

Zarząd Klubu