Dołącz do nas

Każda osoba czynnie wspinająca się może wstąpić do naszego klubu, uczestniczyć w wyprawach, wyjazdach, wycieczkach, w naszych regularnych imprezach i spotkaniach oraz korzystać z licznych zniżek jakie posiada Klub w wielu sklepach.

Jako organizacja społeczna istniejemy dzięki aktywności i zaangażowaniu naszych członków, dlatego zależy nam by jak największa grupa ludzi budowała nasze wspólne środowisko.

Zatem jeżeli chcesz poznać nowych przyjaciół lub uważasz, że możesz wnieść swój wkład w nasz rozwój – serdecznie zapraszamy!

Jak wstąpić do Klubu?

Warunki przyjęcia do Klubu Wysokogórskiego w Bydgoszczy:

  • ukończone 18 lat (16 lat i pisemna zgoda rodziców)
  • złożenie deklaracji wstąpienia + zdjęcie legitymacyjne
  • dokonanie opłat w wysokości 60 zł na konto klubowe prowadzone w mBanku o numerze:
    93 1140 2004 0000 3102 8005 9077 – aktualny/działający nr konta.
Wypełnione dokumenty oraz dowód wpłaty składki prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres klub@kw.org.pl, a oryginał przekazać sekretarzowi klubu. Informacja zwrotna o wstąpieniu do klubu zostanie przesłana na adres podany w deklaracji. Legitymacja członkowska będzie wydawana po uregulowaniu składki, ponieważ legitymacja jest jednocześnie potwierdzeniem opłacenia składek.