Polityka ochrony danych osobowych w KW w Bydgoszczy

Polityka ochrony danych osobowych w KW w Bydgoszczy

Administratorem Waszych danych osobowych jest Klub Wysokogórski w Bydgoszczy.

Dane osobowe przetwarzamy na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe uzyskane w trakcie procesu zapisywania się do Klubu lub uzyskane w późniejszym czasie przetwarzamy w następujących celach:

  • wydawania legitymacji klubowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • przyjmowania nowych członków Klubu przez Zarząd (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • weryfikowania aktualności opłaconych składek (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • zapewnienia komunikacji w celu przekazywania informacji drogą mailową o aktualnych działaniach podejmowanych przez Klub i prowadzenia pozostałej korespondencji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • publikowania imienia i nazwiska w materiałach dotyczących działalności Klubowiczów na stronie internetowej i mediach społecznościowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych np. zgłaszanie danych do Sądu Rejestrowego. Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać te dane (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • tworzenia zestawień, analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne Klubu. Obejmuje to w szczególności ustalanie aktualnej liczby członków Klubu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • organizacji wydarzeń klubowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Jak długo przetwarzamy Wasze dane?

Dane przetwarzamy przez cały okres Waszego członkostwa w Klubie z zastrzeżeniem sytuacji wynikających z innych przepisów prawa np. prawa podatkowego, ale nie dłużej niż jest to wymagane w owych przepisach.
Które dane należy nam podać?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Waszej zgody, ale aby móc zostać członkiem naszego stowarzyszenia, musimy dysponować Waszym imieniem, nazwiskiem, datą urodzenia, adresem zamieszkania i adresem mailowym. Te dane są niezbędne do wystawienia legitymacji klubowej oraz do korespondencji z Wami. Do sprawnego komunikowania się potrzebujemy ponadto numeru Waszego telefonu. W przypadku odmowy podania niektórych danych nie będziemy w stanie realizować wobec Was naszych celów statutowych.
Komu przekazujemy Wasze dane?

Wasze dane osobowe nie będą przekazywane żadnym innym podmiotom z wyjątkiem organów nadzorczych jeśli zajdzie taka potrzeba.
Jakie prawa Wam przysługują?

Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszelkie wnioski należy wysyłać na adres mailowy:
klub (at) kw.org.pl

W przypadku stwierdzenia niezgodnego z Waszą wolą przetwarzania danych przysługuje Wam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.