Składki

9 stycznia 2011

Jak zwykle o tej porze roku prosimy wszystkich klubowiczów o uregulowanie zaległych i bieżących składek członkowskich.

Osoby, które zalegają przez dłuższy czas i nie uregulują należności do połowy lutego  2011 zostaną wykreślone z listy członków Klubu Wysokogórskiego w Bydgoszczy.

Członkowie skreśleni z listy mogą się ubiegać ponownie o członkostwo dopiero po upływie roku!

Pamiętajcie, że corocznie za wszystkich Klub odprowadza składki do Polskiego Związku Alpinizmu.

Pozdrawiam

Łukasz Zielazny
SKARBNIK KW BYDGOSZCZ