Składki członkowskie

31 stycznia 2013

Prosimy wszystkich klubowiczów o uregulowanie zaległych i bieżących składek członkowskich.

Osoby, które zalegają przez dłuższy czas i nie uregulują należności do końca lutego 2013 zostaną wykreślone z listy członków Klubu Wysokogórskiego w Bydgoszczy.

Członkowie skreśleni z listy mogą się ubiegać ponownie o członkostwo dopiero po upływie roku!

Pamiętajcie, że corocznie za wszystkich Klub odprowadza składki do Polskiego Związku Alpinizmu.

Zarząd KWB