Prośba od Komisji Tatrzańskiej

29 kwietnia 2010

Komisja Tatrzańska PZA zwraca się z prośbą do wszystkich wspinaczy o wypełnienie ankiety dotyczącej wpływu taternictwa na przyrodę Tatr. Ankieta jest częścią większego projektu, prowadzonego przez Miłosza Jodłowskiego, wspinacza i pracownika naukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

„Wspinacze a ochrona przyrody w Tatrzańskim Parku Narodowym”

Badanie ankietowe, o udział w którym Was proszę, adresowane jest do wszystkich, którzy choć raz wspinali się w Tatrzańskim Parku Narodowym. Jest to część większego projektu badawczego pt. Ocena wpływu taternictwa powierzchniowego na środowisko przyrodnicze, jako podstawa do określenia zasad udostępniania i monitoringu ruchu wspinaczkowego na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego, którego jestem kierownikiem. Projekt ten w całości finansowany jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wiedza o tym, w jaki sposób problemy związane z ochroną przyrody i przepisami obowiązującymi na obszarach chronionych jest ważnym narzędziem w skutecznym zarządzaniu ruchem turystycznym. Takie badania prowadzone były m.in. w Stanach Zjednoczonych, natomiast w Polsce wciąż niewiele na ten temat wiemy – zwłaszcza, jeżeli chodzi o wspinaczkę.

Główne cele tego badania to charakterystyka grupy ludzi wspinających się w Tatrach (wiek, ewentualna przynależność klubowa, uprawiane dyscypliny wspinaczkowe, staż i poziom wspinaczkowy, miejsca w których się wspinacie) i poznanie odpowiedzi na następujące pytania:

Jak oceniacie swoją wiedzę o przyrodzie Tatr i jej ochronie?

Jaki macie stosunek do często wypowiadanych stwierdzeń dt. wpływu taternictwa na środowisko?

Co sądzicie o regulacjach i ograniczeniach dotyczących uprawiania wspinaczki w TPN i ewentualnych szczegółowych rozwiązaniach dt. organizacji ruchu wspinaczkowego?

W przeciwieñstwie do większości badań ankietowych, w tej analizie nie chodzi o dobór grupy reprezentatywnej (nie wiemy przecież, jaki jest profil społeczny taterników), a o dotarcie do jak największego odsetka grupy docelowej. Im więcej osób wypełni poniższy kwestionariusz (http://www.wspinanie.pl/ankiety/index.php?sid=99255), tym wnioski będą mocniejsze. W związku z tym proszę Was nie tylko o wypełnienie ankiety (zajmie to ok. 30 minut), ale o przekazanie tej informacji Waszym znajomym w Klubach i na ściankach wspinaczkowych.

Wyniki tego badania zostaną opublikowane jako rozdział w monografii o ruchu wspinaczkowym w Tatrzańskim Parku Narodowym, która powinna się ukazać pod koniec 2010 r. Na zachętę dla osób, które zechcą poświęcić swój czas na wypełnienie kwestionariusza deklaruję, że 10 egzemplarzy tej książki zostanie rozlosowanych wśród uczestników badania. Oczywiście postaram się, aby po zakoñczeniu badań, ich omówienie było dostępne dla wszystkich zainteresowanych na stronie wspinanie.pl.

Z taternickim pozdrowieniem

Miłosz Jodłowski

Dr Miłosz Jodłowski jest pracownikiem Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Jest wykładowcą zagadnień związanych z planowaniem przestrzennym i ochroną przyrody. Odpowiada również za te kwestie w Radzie Inicjatywy Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały” i w Komisji Wspinaczki Skalnej PZA.