Biuletyn PZA nr 1/2010

29 kwietnia 2010

Ukazał się pierwszy tegoroczny biuletyn kwartalny PZA.

Po długiej przerwie powracamy do publikowania biuletynu kwartalnego PZA. Jest on podsumowaniem działalności Związku — najważniejszych działań, inicjatyw i decyzji podjętych przez Zarząd. Chcemy, aby dzięki niemu informacje o najważniejszych problemach i wydarzeniach bezpośrednio i regularnie docierały do środowisk związanych z Polskim Związkiem Alpinizmu.

Biuletyn do pobrania w formacie *.pdf.