Parada Jedynek, Psia Krewka

18 marca 2013

W ekspresowym tempie działali w Tatrach Janusz Ryszewski z Tomkiem Urbańskim.

W dniu 1 marca pokonali zimowo klasycznie w stylu OS drogę „Parada jedynek” M7 na Kotle Kazalnicy Mięguszowieckiej. Szczególnie interesujący jest fakt, że autorami tej drogi są dwaj byli członkowie naszego Klubu, Krzysztof Wesołek i Grzegorz Cieślak ”Czubek” (22 stycznia 1987;  pierwotna wycena. V+ A1), którzy tworzyli świetny i niezwykle barwny zespół w latach 80 –tych.

Kocioł Kazalnicy - droga Parada jedynek M7 - Janusz Ryszewski

Następnego dnia już nieco zmęczeni i po nieprzespanej nocy (całonocny najazd wspinaczy z Polski) uderzyli na drogę „Psia Krewka” M7+ na ścianie czołowej Mięguszowieckiego Szczytu Wielkiego. Tylko jednego ruchu zabrakło Tomkowi na wyciągu M7, aby drogę pokonać zimowo klasycznie. Ostatecznie droga padła w stylu 1xAF. Kluczowy wyciąg M7+ oraz pozostałe trzy o trudnościach M6, M6+ i M6+ zostały przebyte zimowo klasycznie.

Czołówka MSW – droga Psia krewka M7+ - Janusz Ryszewski Czołówka MSW – droga Psia krewka M7+ - Tomek Urbański

Przy okazji uzupełnienie wcześniejszych dokonań zespołu:
22 grudnia 2012 r  przeszli zimowo klasycznie w stylu RP (Janusz znał drogę, wyciąg kluczowy został przebyty przez Tomka w stylu OS) drogę „Prawy Dziadek” M7 na ścianie czołowej Mięguszowieckiego Szczytu Wielkiego.