Konkurs na wykonanie projektu graficznego

Jak każdy wie, w tym roku KW Bydgoszcz obchodzi swój jubileusz. Dlatego chcielibyśmy ażeby nasza strona klubowa jak i również profil na FB odpowiednio została pod tym kątem ubarwiona.

Ogłaszamy otwarty konkurs na wykonanie projektu graficznego

Praca będzie wykorzystana na stronie klubowej i FB oraz posłuży nam w przygotowaniu m.in. okolicznościowych dyplomów.

Warunki:

1. Uczestnikiem nie musi być członek KW Bydgoszcz.

2. Co grafika powinna zawierać:

  • logo KW Bydgoszcz
  • roku założenia 1953 i rok obchodów 2013
  • tematyka górska z akcentem wspinaczkowym

3. Prace konkursowe, z użyciem dowolnej ilości kolorów, powinny być przygotowane w postaci elektronicznej w formacie umożliwiającym wydruk w drukarni dyplomów (2480x3508px) o rozdzielczości minimum 300dpi, a na stronę format poziomy 640×480 (jako baner).

4. Pracę proszę słać na skrzynkę sekretarza klubu. Każde przyjęcie zostanie potwierdzone mejlem.

5. Data zakończenia konkursu to 31.03.2013 23:59

6. Nagrodą jest oczywiście bezcenna chwała oraz skromna nagroda rzeczowa o wartości około 100zł.

7. W razie wątpliwości i pytań zapraszamy do dyskusji na forum lub bezpośrednio z członkami zarządu.

8. Wyboru dokona zarząd KW Bydgoszcz.

9. Wszystkie nadesłane prace będą opublikowane, a wyniki konkursu będą ogłoszone na stronach KW Bydgoszcz i na FB w terminie do 14 dni po zakończeniu konkursu.

Zapraszamy