Kobiecy obóz wspinaczkowy w Morskim Oku

30 sierpnia 2010

Polski Związek Alpinizmu organizuje w Morskim Oku w dniach 12–17 września 2010 r. kobiecy obóz wspinaczkowy.

Zaplanowany obóz jest kolejnym zgrupowaniem sportowym w Morskim Oku. Celem tych zgrupowań jest podniesienie poziomu polskiego alpinizmu i himalaizmu kobiecego.

Uczestniczkami obozu mogą być taterniczki i alpinistki posiadające odpowiednie przygotowanie wspinaczkowe, pozwalające na samodzielną wspinaczkę w górach wysokich. W przypadku większej ilości zgłoszeń decydować będzie imienny wykaz dotychczasowych przejść (umieszczony w bazie danych PZA).
Wszystkim uczestniczkom obozu zapewniamy pokrycie kosztów noclegów w Starym Schronisku przy Morskim Oku.
Zapraszamy do uczestnictwa.

Warunki zgłoszenia:
1. Przynależność do klubu zrzeszonego w PZA oraz opłacone składki, potwierdzone przez klub.
2. Aktualny wykaz przejść w bazie wykazów PZA.
Zgłoszenia przyjmuje kierownik obozu Danuta Wach do dnia 1 września 2010 r.

Danuta Wach (e-mail:  danuta.wach@pza.org.pl)

P.S. W najbliższym Taterniku (2/2010), który ukaże się za tydzień, został zamieszczony mój artykuł „Polski alpinizm i himalaizm kobiecy – gdzie jesteśmy?”. Zawarłam w nim również podsumowania dotychczasowych szkoleń i spotkań taterniczek w Morskim Oku.

Z taternickim pozdrowieniem

Danuta Wach