Informacja Polskiego Związku Alpinizmu w sprawie powołania Komisji Statutowej.

23 kwietnia 2011

Zgodnie z wnioskiem przyjętym na ostatnim Walnym Zjeździe Delegatów, Zarząd PZA został zobowiązany do powołania Komisji Statutowej.

Zadaniem komisji będzie przygotowanie zmian w statucie PZA – najważniejszym dokumencie regulującym funkcjonowanie Związku.

Zwracamy się do Zarządów Klubów zrzeszonych w PZA o zgłaszanie kandydatów chętnych do pracy w tworzonej Komisji Statutowej.

Okres zgłoszeń wydłużyliśmy do 25 kwietnia 2011 roku.

Informujemy, iż ostateczny skład Komisji Statutowej zostanie wyłoniony przez Zarząd PZA z grona zgłoszonych kandydatów.

W składzie nowo utworzonej Komisji Statutowej znajdą się także członkowie Komisji Statutowej z XIII Walnego Zjazdu Delegatów PZA.

W imieniu Zarządu PZA

Danuta Wach