British Mountaineering Council

26 stycznia 2011

British Mountaineering Council zaprasza dwie osoby zrzeszone w PZA na International Summer Climbing Meet 2011.

W programie mityngu przewidziano wspólne wspinaczki w ciągu dnia, a wieczorami wykłady i dyskusje.

W spotkaniu może wziąć udział każdy, kto jest zrzeszony w klubie należącym do PZA i posiada odpowiedni wykaz przejść zawierający skalne drogi wymagające użycia własnej asekuracji na poziomie min. VI.2 / 5.11b / 6aE3

Celami imprezy są:

– zacieśnianie przyjaźni między wspinaczami różnych narodowości,

– usprawnienie współpracy między związkami alpinizmu w poszczególnych krajach,

– ukazanie odmienności wspinania w skałach Walii,

– zapewnienie gościom wglądu w etykę i tradycje wspinania brytyjskiego,

– zbudowanie platformy do wymiany doświadczeń i dyskusji na temat szeroko pojętego wspinania.

SZCZEGÓŁY IMPREZY

Termin: 8-15 maja 2011.

Miejsce: Ynys Ettws Hut. Llanberis Pass, Walia, Wielka Brytania.

Koszty

Impreza jest w dużej mierze sponsorowana przez BMC, jednakże obowiązuje opłata w wysokości 95 GBP od osoby – finansowana przez PZA.

Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie i pełne wyżywienie.

Dojazd

Uczestnicy we własnym zakresie organizują przejazd do Wielkiej Brytanii (najbliższy miejscu spotkania port lotniczy: Manchester, najbliższy miejscu spotkania węzeł kolejowy: Landudno Junction).

Przedstawiciele BMC odbiorą gości z lotniska w Manchesterze w niedzielę, 8 maja o 16:00,

Przedstawiciele BMC zawiozą gości na lotnisko w Manchesterze w niedzielę, 15 maja na godzinę 10:30

ZGŁOSZENIA

Osoby chętne proszone są o pilne przesłanie zgłoszenia, zawierającego następujące informacje:

  1. Ilość sezonów wspinaczkowych.
  2. Poziom trudności RP/OS pokonywanych na sportowych drogach ubezpieczonych.
  3. Poziom trudności RP/OS pokonywanych na drogach z asekuracją tradycyjną.
  4. Nazwy odwiedzanych rejonów wspinaczkowych.

na adres: kww@pza.org.pl oraz przesłanie aktualnego wykazu przejść.

PZA może zgłosić maksymalnie dwie osoby.

Zgłoszenia muszą być przesłane do PZA nie później niż do 31 stycznia 2011.