Szałasiska i Rąbaniska ulegną likwidacji…

W dniu 28 stycznia 2009 odbyło się w dyrekcji TPN spotkanie przedstawicieli Dyrekcji Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz zarządów Fundacji Kukuczki i Polskiego Związku Alpinizmu, na którym poinformowano przedstawicieli środowiska, że Szałasiska i Rąbaniska ulegną likwidacji zgodnie z przyjętym już w TPN Planem Ochrony Przyrody.

Decyzja TPN, zwłaszcza dotycząca likwidacji Szałasisk (tabor Morskie Oko) była dla przedstawicieli środowiska całkowitym zaskoczeniem ze względu na to, że w listopadzie 2008 odbyło się spotkanie z dyrekcją TPN i Radą Naukową Parku w sprawie przyszłości tego obozowiska, od którego to czasu TPN nie informował środowiska o swoich zdecydowanych zamiarach.

Dodatkowo dyr. TPN poinformowała przedstawicieli FK i PZA, że nie widzi możliwości ich udostępnienia Tatr Zachodnich, pomimo wcześniej wysyłanych w tej sprawie pozytywnych sygnałów. Swoje jednoznacznie negatywne stanowisko przedstawił dyrektor Z. Krzan, dyrektor ds. ochrony przyrody. Po dyskusji, zalecono środowisku wspinaczkowemu przekonywanie Rady Parku (organu opiniodawczego TPN).

Zarządy Polskiego Związku Alpinizmu i  Fundacji Kukuczki są przekonane, że udostępnienie Tatr Zachodnich i dalsze funkcjonowanie obiektów bazy taternickiej są kluczowymi kwestiami dla środowiska. Deklarujemy podjęcie wszelkich możliwych działań dla osiągnięcia korzystnych rozstrzygnięć w tych sprawach.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową relacją na stronie PZA.