Sprawy organizacyjne

14 stycznia 2010

Informujemy, że kilku członków nie uregulowało do tej pory zaległych składek za ubiegły rok. Bieżące zaległości można sprawdzić u skarbnika Klubu – Łukasza Zielaznego.

Jednocześnie informujemy, że na ostatnim posiedzeniu Zarząd podjął następujące uchwały:

1.   Na podstawie §29 pkt. 8 Statutu podjęto Uchwałę nr 1, na mocy której członkowie, którzy nie uregulują zaległych składek członkowskich do końca lutego 2010, zostają automatycznie skreśleni z listy członków KW Bydgoszcz.

2.    Na podstawie §29 pkt. 8 Statutu podjęto Uchwałę nr 2, na mocy której Zarząd Klubu postanawia wesprzeć Fundację Nasze Skały kwotą 600 zł, z czego 310 zł pochodzi ze zbiórki wśród członków Klubu i 290 zł pozyskano ze sprzedaży koszulek klubowych.

Ponadto informujemy, że zostały przygotowane nowe legitymacje obowiązujące w tym roku. Dokument można uzyskać po wcześniejszym uregulowaniu zaległych zobowiązań i opłaceniu składki na obecny rok.

Legitymacja jest jednocześnie potwierdzeniem uregulowania składek członkowskich w bieżącym roku, co jest niezwykle istotne w przypadku korzystania z bazy noclegowej PZA.

Przypominamy, że składka członkowska w 2010 roku wynosi 60 zł.