Regulamin przyznawania nagród za osiągnięcia sportowe

Na ostatnim posiedzeniu Zarządu reaktywowany został pomysł przyznawania nagród za osiągnięcia sportowe dla członków Klubu za dany rok. Jako, że pomysł powstał w ubiegłym roku, niestety z przyczyn niezależnych został zawieszony w realizacji. Obecny Zarząd postanowił przywrócić ideę i w związku z tym do końca maja b.r. zgłaszać można swoje lub czyjeś przejścia w 2010 r. Mamy nadzieję, że do czasu wyjazdu integracyjnego uda się przeprowadzić procedurę wyłaniania zwycięzców (po jednej osobie/zespole w każdej kategorii).

Poniżej przedstawiamy regulamin konkursu, który będzie obowiązywał za przejścia dokonane w 2010 r.

Regulamin:

I.    Przejście musi zostać zakwalifikowane do jednej z poniższych kategorii:

1.    Najlepsze przejście skałkowe.
2.    Najlepsze przejście górskie w sezonie letnim.
3.    Najlepsze przejście górskie w sezonie zimowym.
4.    Góry wysokie i o charakterze alpejskim.
5.    Najlepszy uzyskany progres.

II.    Nominację może dokonać członek KWB osobiście lub może zostać on nominowany przez innego członka KWB  za zgodą nominowanego.
III.    Nominację należy zgłosić do końca maja za rok 2010 i do końca stycznia za każdy miniony rok kalendarzowy, począwszy od 2012 r.
IV.    W przypadku kategorii 2,3 lub 4 nominowany jest zespół.
V.    W przypadku wygrania zespołu, w który skład wchodzą osoby z poza KWB, nagrodę otrzymują tylko członkowie KWB.
VI.    Wybór najlepszego przejścia w danej kategorii dokonuje jury przez głosowanie. Skład jury wchodzą członkowie zarządu oraz zaproszone osoby do współpracy.
VII.   Nagrodami za najlepsze przejście jest:

•    Symboliczna rzeczowa nagroda
•    Koszulka
•    Dyplom

VIII. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu.