Pismo TPN w sprawie taborów i Tatr Zachodnich

Komisja Tatrzańska przy PZA otrzymała odpowiedź w sprawie taborów i udostępnienia Tatr Zachodnich.

Jak podaje Komisja Tatrzańska przy PZA do Związku wpłynęło pismo dyrektora TPN, zawierające przychylne Związkowi stanowisko. Kładzie ono kres serii nieporozumień w kwestii bazy tatrzańskiej PZA oraz udostępnienia wybranych ścian Tatr Zachodnich. Poniżej najważniejsze ustalenia:

1. W rejonie Morskiego Oka baza pobytowa będzie utrzymana, a stanowić ją będzie albo obecne obozowisko (do czego skłaniamy się my) albo nowe obozowisko na parkingu Włosienica, albo zaadaptowany budynek pawilonu gastronomicznego na tejże Włosienicy.
Dwie ostatnie propozycje są preferowane przez TPN, i — aczkolwiek my wolelibyśmy raczej unowocześnić obecne obozowisko — to jednak stanowią możliwe do przyjęcia alternatywy. Trzeba podkreślić, że ewentualne obozowisko na parkingu byłoby zaplanowane tak, aby być odgrodzone od drogi pasem zieleni i dosunięte do lasu (zlikwidowano by drogę wokół parkingu).

2. W rejonie Hali Gąsienicowej obozowisko Rąbaniska ulegnie likwidacji, w zamian zaś otrzymamy możliwość rozbudowy Betlejemki. Zgadzamy się na takie rozwiązanie, będziemy jedynie postulować utrzymanie Rąbanisk do czasu uruchomienia zmodernizowanej Betlejemki. Jesteśmy już w trakcie opracowywania planów architektonicznych obiektu.

3. W kwestii Tatr Zachodnich, warunkiem ich udostępnienia jest opracowanie analizy oddziaływania wspinaczki zimowej na środowisko przyrodnicze (rejon Wielkiej Turni i Giewontu). Cieszymy się z tak jasnego postawienia sprawy — wiemy, na czym stoimy. Już podjęliśmy działania w celu pozyskania najlepszych naukowców w dziedzinie biologii gór — zarówno z Warszawy, jak i z Krakowa. Chcemy, aby badanie było wykonane jak najrzetelniej, aby nie było potem żadnych wątpliwości, co do jego wartości naukowej. Jest jasne, że my również nie chcemy się wspinać w miejscach, gdzie mogłoby to destrukcyjnie wpływać na środowisko.