Opłata za wstęp na Górę Zborów !!!

28 kwietnia 2009

Z dniem 30 kwietnia zostały zmienione zasady wstępu na Górę Zborów. Jak informuje w komunikacie prasowym Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej, w związku z „Porozumieniem o współpracy w zakresie wspólnej realizacji interdyscyplinarnego programu ochrony przyrody, dóbr kultury i krajobrazu oraz zagospodarowania i udostępnienia turystycznego obszaru Skał Kroczyckich w tym Rezerwatu Góra Zborów”, zawartym w listopadzie 2006 r. pomiędzy m.in. Towarzystwem Miłośników Ziemi Zawierciańskiej, Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, środowiskami wspinaczkowymi, a także w związku z porozumieniem między TMZZ, ZPKWŚ i Polskim Związkiem Alpinizmu, zawartym w kwietniu 2009 r., prowadzone są szerokie działania związane z restrukturyzacją rynku turystycznego oraz czynną ochroną bioróżnorodności i krajobrazu na tym terenie. Powyższe działania mają na celu doprowadzenie do zachowania dziedzictwa przyrodniczego Góry Zborów przy jednoczesnym jej dostępie dla ruchu wspinaczkowego i turystycznego.

Jak czytamy w komunikacie w świetle zmian w strukturze własności gruntów na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, a co za tym idzie ograniczania dostępności terenów turystycznych i wspinaczkowych, TMZZ wraz z partnerami podjął działania, w wyniku których od lutego 2009 r., TMZZ, w imieniu właścicieli, zarządza gruntami na terenie Góry Zborów. Takie rozwiązanie gwarantuje, że tereny te zostaną zachowane jako ogólnodostępne.

Fundusze pochodzące z wprowadzenia opłat za wejście na tereny prywatne, na których położony jest rezerwat Góra Zborów, będą przeznaczane w części dla właścicieli terenu, a w części – na zabezpieczenie infrastruktury turystycznej i wspinaczkowej, prowadzone czynne zabiegi ochrony przyrody, wywóz nieczystości.

W związku z regulacjami wprowadzonymi przez TMZZ, jeśli jesteś członkiem klubu zrzeszonego w PZA i chcesz wspinać się za darmo na Górze Zborów, zabierz koniecznie ze sobą swoją legitymację klubową.

Wszystkim udającym się w tamten przepiękny region polecam zapoznać się szczegółowo z Regulaminem wstępu do rezerwatu Góra Zborów 2009 oraz Cennikiem wstępu do rezerwatu Góra Zborów 2009.