Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków

6 października 2009

Bydgoszcz 09 sierpnia 2010 r.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Klubu Wysokogórskiego w Bydgoszczy zaprasza wszystkich swoich członków na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2010 r. w poniedziałek o godz. 18.00 (I termin) lub 18.30 (II termin), w siedzibie Klubu przy ulicy Sportowej 2.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania

2. Wybór przewodniczącego zebrania

3. Przedstawienie problemów lokalowych Klubu.

4. Podjecie uchwały w sprawie formy dalszej działalności Klubu.

5. Sprawy różne, wolne wnioski.

6. Zakończenie zebrania.

Z taternickim pozdrowieniem

Zarząd Klubu