Mirosław Bądzyński nie żyje!

30 września 2010

W dniu dzisiejszym dotarła do nas tragiczna wiadomość o śmierci wieloletniego członka Klubu – Mirosława Bądzyńskiego, który zmarł  w wieku 80 lat w sobotę 25 września 2010 r.

Mirosław Bądzyński był pierwszym Prezesem Klubu Tatrzańskiego, instruktorem Alpinizmu, wieloletnim ratownikiem GOPR i TOPR. Wyszkolił kilka pokoleń taterników.

Aktywnie wspinał się w różnych górach, jednak najwięcej przejść miał w naszych Tatrach. Był inicjatorem wielu wypraw alpinistycznych, które zorganizował nasz Klub Wysokogórski.

Do najważniejszych dróg zaliczyć należy:

– w r. 1961 wraz z Stefanem Kozłowskim poprowadził 2 nowe drogi w masywie Lodowego Szczytu – środkiem północnej ściany Sobkowego Kopiniaka (27 VIII) i lewą częścią północnej ściany Małej Sobkowej Turni (30 VIII).

– pierwsze wejście ze Zbigniewem Traczem lewym filarem północno-wschodnim ściany z doliny Jaworowej na Wielką Jaworową Turnię (21.VII.1961 r.)

– pierwsze wejście wspólnie ze Zbigniewem Traczem północną ścianą z doliny Jaworowej na Pośrednią Jaworową Turnię (22.VII.1961 r.)

– II zimowe przejście pn. ściany Wielkiej Turni z Maciejem Mischke i Henrykiem Ciońćką (16.04. 1967).

Pogrzeb odbędzie się o godz. 12.00 w sobotę 2 października na cmentarzu Nowofarnym w Bydgoszczy przy ul. Artyleryjskiej 10. Pogrzeb poprzedzi Msza Święta w intencji zmarłego.