Walne zgromadzenie członków Klubu

28 stycznia 2010

Bydgoszcz dn. 28 stycznia 2010 r.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Klubu Wysokogórskiego w Bydgoszczy zaprasza wszystkich swoich członków na Walne Zebranie Członków (zebranie sprawozdawcze), które odbędzie się w dniu 12 marca 2010 r. w piątek o godz. 18.00 (I termin) lub 18.30 (II termin), w siedzibie Klubu przy ulicy Sportowej 2.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania

2. Wybór przewodniczącego zebrania

3. Wybór komisji skrutacyjnej

4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Klubu za rok 2009.

5. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2009.

6. Przedstawienie wniosków Komisji Rewizyjnej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Klubu za rok 2009.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2009 r.

9. Sprawy różne, wolne wnioski.

10. Zakończenie zebrania.

Przypominamy o zapłaceniu składek członkowskich, których zaległości można uregulować u kolegi skarbnika Klubu – Łukasza Zielaznego przed Zebraniem.

Z taternickim pozdrowieniem

Zarząd Klubu