Kurs instruktorów rekreacji ruchowej w specjalności wspinaczka skałkowa

6 czerwca 2012

TORUŃSKI ZWIĄZEK
TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ

zaprasza na:
Kurs instruktorów rekreacji ruchowej w specjalności wspinaczka skałkowa

1. Szkolenie przeprowadzone zostanie zgodnie z programem zatwierdzonym przez Krajowy Ośrodek Metodyczno – Szkoleniowy TKKF.
2. Egzamin odbędzie się w dniu 28.06.2012 r.
3. Część specjalistyczna odbędzie się w dniach 29.06 – 08.07.2012 r.
4. Zajęcia prowadzone będą w siedzibie Toruńskiego Związku TKKF, na ściance
wspinaczkowej w Centrum Wspinaczkowym %u201EGato%u201D w Toruniu oraz na Jurze
Krakowsko – Częstochowskiej (Podlesice/Rzędkowice koło Zawiercia).
5. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy instruktora rekreacji ruchowej w specjalności wspinaczka skałkowa nadany przez dyrektora Krajowego Ośrodka Metodyczno – Szkoleniowego.

– Koszt kursu to 1.500 zł (w tym 550 zł – część ogólna i 950 zł – część
specjalistyczna)
– Zniżka dla studentów – 10%

Więcej informacji na stronie TKKF:

Toruński Związek
Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej
ul. Szosa Chełmińska 75, 87-100 Toruń
tel./fax 56/ 65-22-168,
tel../fax 56/ 66-34-710
tel. kom. 606 764 060
e-mail: tkkf@maraton.pl
www.maraton.pl