Dodatkowe miejsca na mityng wspinaczkowy w Indian Creek

29 lipca 2009

Pojawiła się możliwość udziału jeszcze kilku reprezentantów PZA w mityngu wspinaczkowym w Indian Creek, organizowanym przez American Alpine Club w terminie 01-12.10.2009.

Więcej informacji o imprezie: http://www.pza.org.pl/news.acs?id=314297

Wymagania:

1. Członkostwo w klubie zrzeszonym w PZA,

2. Posiadanie zaktualizowanego wykazu przejść, zawierającego drogi na własnej protekcji o trudnościach VII-, 5.10, E2 lub 6b,

3. Brak przeszkód formalnych dla otrzymania wizy do USA.

4. Gotowość do sfinansowania we własnym zakresie przelotu do Salt Lake City i wniesienia opłaty rejestracyjnej w wysokości 175 USD do AAC .

Zainteresowane osoby proszę o natychmiastowy kontakt z kww@pza.org.pl