Zarząd

16 kwietnia 2016

Zarząd Klubu

 • Prezes – Jarosław Korzybski
 • Wiceprezes – Katarzyna Latuszek
 • Sekretarz – Izabela Rokita
 • Skarbnik – Robert Kuświk
 • Członek zarządu Janusz Ryszewski

Komisja Rewizyjna:

 • Rafał Arndt
 • Robert Grabia
 • Wojciech Zawadzki

Sąd Koleżeński:

 • Jacek Cywiński
 • Jakub Pawlak
 • Karina Korzybska

Delegat na Walne Zgromadzenie Delegatów PZA:

 • Janusz Ryszewski
 • Tomasz Urbański (zastępca)

Zarząd 2014-2016

 • Prezes – Arkadiusz Kowalski
 • Wiceprezes – Janusz Ryszewski
 • Sekretarz – Rafał Arndt
 • Skarbnik – Bartosz Cieśliński
 • Członek zarządu– Anna Plewińska

Zarząd 2011-2014

 • Prezes – Brylew Tomasz
 • Wiceprezes – Anna Plewińska
 • Sekretarz – Arkadiusz Kowalski
 • Skarbnik – Łukasz Zielazny
 • Członek zarządu– Piotr Szamocki

Zarząd 2008-2011

 • Prezes – Mikołaj Strzelecki
 • Wiceprezes – Dariusz Suchomski
 • Sekretarz – Tomasz Brylew
 • Skarbnik – Łukasz Zielazny
 • Członek zarządu– Janusz Ryszewski