Uchwały Zarządu Klubu

Na ostatnim posiedzeniu Zarządu podjęto następujące uchwały w sprawie bieżącej działalności Klubu i najbliższych planów:

Na podstawie §29 pkt. 8 Statutu podjęto Uchwałę nr 1 o sposobie postępowania z członkami klubu zalegającymi ze składkami za rok 2010. Członkowie Klubu, którzy do końca kwietnia 2011 roku  nie uregulują zaległych składek, zostaną wykluczeni z Klubu. Ponowne przyjęcie do klubu może być jedynie w charakterze członka sympatyka.

Na podstawie §29 pkt. 5 Statutu podjęto Uchwałę nr 2 o przywróceniu członka rzeczywistego – Zbigniewa Gapińskiego.

Na podstawie §29 pkt. 1 Statutu podjęto Uchwałę nr 3 o tymczasowej zmianie adresu siedziby Klubu na ul. P.E. Strzeleckiego 6/12, 85-796 Bydgoszcz. Odpowiedzialnym za przeprowadzenie zmiany został Prezes Zarządu Tomasz Brylew.

Na podstawie §29 pkt. 1 Statutu podjęto Uchwałę nr 5 o zorganizowaniu wyjazdu integracyjnego Klubu 4 czerwca br. w Podlesicach. Ustalono dofinansowanie do posiłków na członka Klubu rzeczywistego i sympatyka w wysokości 25 zł.

Na podstawie §29 pkt. 1 Statutu podjęto Uchwałę nr 6 o przywróceniu pomysłu nagradzania członków za osiągnięcia sportowe, które będą przyznawane raz w roku.

Więcej informacji w odrębnych komunikatach.