Prośba Komisji Tatrzańskiej PZA

Komisja Tatrzańska PZA zwraca się z prośbą do wszystkich wspinaczy o wypełnienie ankiety dotyczącej wpływu taternictwa na przyrodę Tatr. Ankieta jest częścią częścią większego projektu, prowadzonego przez Miłosza Jodłowskiego, wspinacza i pracownika naukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wspinacze a ochrona przyrody w Tatrzańskim Parku Narodowym

Badanie ankietowe, adresowane jest do wszystkich, którzy choć raz wspinali się w Tatrzańskim Parku Narodowym. Jest to część większego projektu badawczego pt. Ocena wpływu taternictwa powierzchniowego na środowisko przyrodnicze jako podstawa do określenia zasad udostępniania i monitoringu ruchu wspinaczkowego na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego. Projekt ten w całości finansowany jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Więcej informacji znajdziecie na tej stronie.