Posiedzenie komisji statutowej PZA

18 lipca 2011

W dniu 16 czerwca odbyło się w Warszawie pierwsze posiedzenie Komisji Statutowej. Komisja Statutowa została powołana przez Zarząd PZA 18 maja 2011 roku. W skład komisji weszły wszystkie osoby zgłoszone przez kluby oraz członkowie Komisji Statutowej powołanej na XIII WZD PZA.

Szczegóły tutaj: http://www.pza.org.pl/news.acs?id=796863