Dolomity 2011

27 lipca 2011

W pierwszej połowie lipca w Dolomitach przebywał Janusz Ryszewski wraz ze swym niezawodnym partnerem Dariuszem Kruszyńskim. W ciągu kilku pierwszych, słonecznych dni pokonali oni  kilka sportowych dróg w rejonie Selli. Wszystkie drogi z wyjątkiem 2 wyciągów na drodze Buhla prowadził w całości Janusz.

Wykaz przejść:
Piz Ciavazes
8.07 – „Giovanni Paolo II” 300m, 6c RP (1 wyciąg)

9.07 – „Roberta 83” 250m, 7a+ RP (1 wyciąg)


11.07 – „Tabasco” 6c OS  + „Buhl”  VI+ RP – znajomość drogi, łącznie 250m


Torre Brunico
12.07 – „Ottovolante” 400m 7a+ RP (znajomość drogi)

Załamanie pogody zniweczyło ambitne plany zespołu pokonania dróg na Marmoladzie. Ostatnia wspinaczką była próba przejścia drogi Priz na Piz Ciavazes w dniu 16.07, zakończona przez burzę na przedostatnim wyciągu, już po pokonaniu kluczowego 7b RP i pozostałych sześciu (6a+, 6a+, 6b,7a, 6c i 6c+) OS.