Baza Tatrzańska w sezonie 2009

25 czerwca 2009

Polski Związek Alpinizmu, jak corocznie w miesiącach letnich, uruchamia tatrzańskie obozowiska dla wspinaczy. Korzystać z nich mogą w pierwszej kolejności taternicy zrzeszeni w PZA, wspinacze zrzeszeni w federacjach UIAA, wspinacze niezrzeszeni, a pozostałe osoby tylko w wyjątkowych sytuacjach (np. zagrożenie powrotem z gór po zmroku itp.).

Informujemy, że w tym roku będą funkcjonować 2 obozowiska, na polanach Szałasiska i Rogoźniczańskiej.

Obozowisko na Polanie Rąbaniska nie zostanie w tym roku uruchomione, a PZA zobowiązał się do jego likwidacji do 19 lipca 2009 roku.

W rejonie Hali Gąsienicowej Tatrzański Park Narodowy udostępnił nam na okres sezonu letniego swój budynek „Gawra”, leżący nieco powyżej Betlejemki.

Kontynuowane będą akcja „Junior” oraz akcja „Senior”, dające 50% zniżki na noclegi. Aby skorzystać z akcji Junior, warunkiem koniecznym jest zaświadczenie o ukończeniu kursu taternickiego (powierzchniowego) lub posiadanie karty taternika jaskiniowego (3 lata od daty ukończenia kursu lub zdania egzaminu w przypadku taterników jaskiniowych) oraz przynależność do klubu zrzeszonego w PZA.

Osobom nocującym zapewniamy: miejsce w namiotach na materacach, możliwość korzystania z kuchni turystycznej (kuchenki gazowe), prymitywne zaplecze sanitarne.

Oczekujemy traktowania bazy tatrzańskiej jako naszego wspólnego dobra, za które razem odpowiadamy jako jedno środowisko.

Każde obozowisko ma swój wewnętrzny regulamin, którego ostateczna interpretacja należy do kierownika taboru.

Obozowiska leżą na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego i obowiązują na nich przepisy ochrony przyrody dotyczące parków narodowych oraz zarządzenia TPN.

Szałasiska w Dolinie Rybiego Potoku, czynne od 27 czerwca do końca września.

Taborem kieruje: Jan Nawieśniak (tel. +48 694 209 879)

Rezerwacje proszę przesyłać SMS-em podając imię i nazwisko osoby rezerwującej, ilość osób i termin pobytu.

Przyjęcie rezerwacji będzie każdorazowo potwierdzane sms-em.

W razie braku miejsc również zostaną wysłane powiadomienia.

Ceny noclegów:

16 zł – dla członków PZA (8,00 zł dla uczestników akcji „Junior” i „Senior”),

24 zł – dla osób niezrzeszonych w PZA.

Betlejemka, całoroczna baza taterników; Centralny Ośrodek Szkolenia PZA (prosimy zapoznać się z nowym regulaminem).

Bazą kieruje Adrian Koźbiał (tel. +48 603 424 101, e-mail: betlejemka@pza.org.pl).

Ceny noclegów:

24 zł – dla członków PZA (12 zł dla uczestników akcji „Junior” i „Senior”),

30 zł – dla osób niezrzeszonych w PZA.

Gawra, czynna w lipcu i sierpniu.

Obiektem kieruje Adrian Koźbiał (tel. +48 603 424 101, e-mail: betlejemka@pza.org.pl).

Ceny noclegów:

20 zł – dla członków PZA (10 zł dla uczestników akcji „Junior” i „Senior”),

26 zł – dla osób niezrzeszonych w PZA.

Polana Rogoźniczańska nieopodal Kir Kościeliskich u podnóża Tatr Zachodnich — czynne od 26 czerwca do końca sierpnia. Taborem kieruje Zosia Chruściel tel. +48 602 494 318, e-mail: explorer@iq.pl.

Bezpośredni kontakt na obozowisko — Ewa Libera (tel. +48 609 677 756).

Ceny noclegów:

12 zł – dla członków PZA (6 zł dla uczestników akcji „Junior” i „Senior”),

18 zł – dla osób niezrzeszonych w PZA.

Uwaga: w przypadku braku miejsc w namiotach, a przy wolnych podestach, dopuszcza się możliwość rozbicia własnego namiotu za zgodą kierownika obozowiska i w cenie z nim uzgodnionej.

We wszystkich wymienionych obiektach członkowie honorowi PZA nocują bezpłatnie.

Do zniżek (takich jak członkowie PZA) uprawnieni są również członkowie organizacji zrzeszonych w UIAA.

Wszelkie zapytania, uwagi, komentarze lub zastrzeżenia do sprawy funkcjonowania obozowisk tatrzańskich należy kierować bezpośrednio do ich kierowników lub do Ditty Kicińskiej (tel. +48 502 125 216, e-mail: kt@pza.org.pl).