Dołącz do nas

Każda osoba czynnie wspinająca się może wstąpić do naszego klubu, uczestniczyć w wyprawach, wyjazdach, wycieczkach, w naszych regularnych imprezach i spotkaniach oraz korzystać z licznych zniżek jakie posiada Klub w wielu sklepach.

Jako organizacja społeczna istniejemy dzięki aktywności i zaangażowaniu naszych członków, dlatego zależy nam by jak największa grupa ludzi budowała nasze wspólne środowisko.

Zatem jeżeli chcesz poznać nowych przyjaciół lub uważasz, że możesz wnieść swój wkład w nasz rozwój – serdecznie zapraszamy!

Jak wstąpić do Klubu?

Warunki przyjęcia do Klubu Wysokogórskiego w Bydgoszczy:

  • ukończone 18 lat (16 lat i pisemna zgoda rodziców)
  • złożenie deklaracji wstąpienia + zdjęcie legitymacyjne
  • dokonanie opłat w wysokości 60 zł na konto klubowe.
    UWAGA: dotychczasowe konto bankowe zostało zamknięte. Prosimy nie wpłacać  na nie pieniędzy.
    Będziemy informować jak tylko sytuacja się wyjaśni.
Wypełnione dokumenty oraz dowód wpłaty składki prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres klub@kw.org.pl, a oryginał przekazać sekretarzowi klubu. Informacja zwrotna o wstąpieniu do klubu zostanie przesłana na adres podany w deklaracji. Legitymacja członkowska będzie wydawana po uregulowaniu składki, ponieważ legitymacja jest jednocześnie potwierdzeniem opłacenia składek.