16 kwietnia 2016

Zarząd Klubu

  • Prezes – Anna Plewińska
  • Wiceprezes – Katarzyna Latuszek
  • Sekretarz – Izabela Rokita
  • Skarbnik – Magdalena Koźlikowska – Wencka

Komisja Rewizyjna:

  • Robert Grabia
  • Wojciech Zawadzki
  • Rafał Bagnucki

Sąd Koleżeński:

  • Krzysztof Nowak
  • Aleksandra Reszkowska
  • Robert Kuświk

Delegat na Walne Zgromadzenie Czytaj więcej...