20 maja 2012

Zarząd na ostatnim posiedzeniu podjął uchwałę o zorganizowaniu długo oczekiwanego wyjazdu integracyjnego w skały Jury Krakowsko-Częstochowskiej 🙂

Wyjazd planowany jest w dniach 3-5 czerwiec. Miejsce wyjazdu Podlesice – pole namiotowe Hotelu Ostaniec.

Decyzją Zarządu wszyscy członkowie Klubu, którzy wybiorą się Czytaj więcej...