Prośba doktorantki

19 kwietnia 2009

Zwróciła się do nas z prośbą Aneta Marek, która pisze ciekawą pracę doktorską na temat: „Wpływ transformacji ustrojowej na zmiany w typach i kierunkach wypraw wysokogórskich” na Uniwersytecie Gdańskim.
W związku z tym zwraca się z prośbą o udostępnienie (drogą mailową lub pocztową) informacji dotyczących wypraw wysokogórskich, organizowanych przez w naszym Klubie od początku istnienia do 2008 r.
Rozprawa w sposób bardzo szczegółowy odda charakter wypraw od początku dziejów  do chwili obecnej.  Dane z naszego Klubu mogą ułatwić przygotowanie i opracowanie rozprawy.
W związku z tym mam prośbę aby wszystkie osoby, które uczestniczyły w powyższym czasie w jakiś wyjazdach wpisywały po prostu do forum termin, miejsce wyprawy, cel i krótkie informacje o niej.
Zebrane w taki sposób informacje pomogą koleżance w pracy i będą ciekawą retrospekcją dla członków klubu i być może bodźcem do działania dla nowych i zdolnych.
Takie informacje pomogą również usystematyzować wiedzę o naszych wyjazdach.

Dodaj komentarz